English version of this page

Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. april 2020
 • Avdeling: Økonomisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for informatikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 29. mars 2020
 • Avdeling: Matematisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for medier og kommunikasjon
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. april 2020
 • Avdeling: Psykologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 2. juni 2020
 • Avdeling: Institutt for arkeologi, konservering og historie
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for kulturstudier og orientalske språk
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. april 2020
 • Avdeling: Institutt for kulturstudier og orientalske språk
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. april 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 17. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. mars 2020
 • Avdeling: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. april 2020
 • Avdeling: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. april 2020
 • Avdeling: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. april 2020
 • Avdeling: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. april 2020
 • Avdeling: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. april 2020
 • Avdeling: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. april 2020
 • Avdeling: Institutt for biovitenskap
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 21. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 19. april 2020
 • Avdeling: Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. mars 2020
 • Avdeling: Centre for Scalable Data Access (SIRIUS)
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 22. mars 2020
 • Avdeling: Matematisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. april 2020
 • Avdeling: Institutt for informatikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 8. mars 2020
 • Avdeling: Njord
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 7. april 2020
 • Avdeling: Matematisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for statsvitenskap
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. april 2020
 • Avdeling: Institutt for informatikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 3. april 2020
 • Avdeling: Nordisk institutt for sjørett
  Fakultet: Det juridiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 18. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 18. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. april 2020
 • Avdeling: Institutt for statsvitenskap
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. april 2020
 • Avdeling: Institutt for pedagogikk
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. april 2020
 • Avdeling: Institutt for pedagogikk
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. april 2020
 • Avdeling: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 3. april 2020
 • Avdeling: Institutt for statsvitenskap
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. april 2020
 • Avdeling: Institutt for statsvitenskap
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. mai 2020
 • Avdeling: Psykologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. april 2020
 • Avdeling: Naturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 13. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for privatrett
  Fakultet: Det juridiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 8. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for informatikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 25. mars 2020
 • Avdeling: Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. mars 2020
 • Avdeling: Matematisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. april 2020
 • Avdeling: Matematisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. april 2020
 • Avdeling: Institutt for geofag
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 10. mars 2020
 • Avdeling: Naturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 13. mars 2020
 • Avdeling: Matematisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. april 2020
 • Avdeling: Farmasøytisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 28. mars 2020
 • Avdeling: Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 12. april 2020
 • Avdeling: Matematisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. april 2020
 • Avdeling: Institutt for arkeologi, konservering og historie
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. mars 2020
 • Avdeling: Norsk senter for menneskerettigheter
  Fakultet: Det juridiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 26. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 19. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 29. mars 2020
 • Avdeling: Psykologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 25. april 2020
 • Avdeling: Institutt for offentlig rett
  Fakultet: Det juridiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. april 2020
 • Avdeling: Det odontologiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 2. april 2020
 • Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 10. mars 2020
 • Avdeling: Naturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. mars 2020
 • Avdeling: Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 11. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 13. april 2020
 • Avdeling: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. april 2020
 • Avdeling: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. mars 2020
 • Avdeling: Psykologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 11. mars 2020
 • Avdeling: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. april 2020
 • Avdeling: Institutt for lingvistiske og nordiske studier
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. april 2020
 • Avdeling: Institutt for informatikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 8. mars 2020
 • Avdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. april 2020
 • Avdeling: Institutt for pedagogikk
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 9. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 13. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for spesialpedagogikk
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 25. mars 2020
 • Avdeling: Fakultetsadministrasjonen MN
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 29. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for musikkvitenskap
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 16. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 17. mars 2020

Teknisk-administrative stillinger

 • Avdeling: Arkeologisk seksjon
  Fakultet: Kulturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. september 2020
 • Avdeling: C-REX - Center for Research on Extremism
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 23. mars 2020
 • Avdeling: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 22. mars 2020
 • Avdeling: Universitetsbiblioteket
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 6. mars 2020
 • Avdeling: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 11. mars 2020
 • Avdeling: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 8. mars 2020
 • Avdeling: Eiendomsavdelingen
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 10. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk odontologi (IKO)
  Fakultet: Det odontologiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: Løpende
 • Avdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 22. mars 2020
 • Avdeling: cliffslateralso.comrden
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 22. mars 2020
 • Avdeling: Naturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. mars 2020
 • Avdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. mars 2020
 • Avdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 18. mars 2020
 • Avdeling: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 9. mars 2020
 • Avdeling: Fakultetsadministrasjonen SV
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 11. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 23. mars 2020
 • Avdeling: Naturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 8. mars 2020
 • Avdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 11. mars 2020
 • Avdeling: Nordisk institutt for sjørett
  Fakultet: Det juridiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 6. mars 2020
 • Avdeling: Ledelse- og støtteenheter
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 6. mars 2020
 • Avdeling: Kulturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 22. mars 2020
 • Avdeling: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 22. mars 2020
 • Avdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 9. mars 2020
 • Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 8. mars 2020

Lokale oversikter

RSS-feeder