English version of this page

Fremragende sentre ved UiO

Senterordningen er et virkemiddel for å heve kvaliteten på norsk forskning, høyere utdanning og innovasjon. UiO har ni Sentre for fremragende forskning (SFF), seks Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og to Sentre for fremragende utdanning (SFU).

Sentre for fremragende forskning (SFF)

SFF-er som UiO leder, representerer alle fagområder ved UiO – både helsefag, realfag, samfunnsfag og humaniora.

SFF-logo

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

SFI-logo

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

SFU-miljøer kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

  • CELL: Centre on Experiential Legal Learning

SFU-logo

Nordic Centre of Excellence (NCoE)

青春草原精品资源视频_人做人爱视频免费 xfplay每日最新资源站姿NCoE er NordForsk sin viktigste finansieringsform som skal fremme nordisk samarbeid mellom fremstående forskere og forskningsmiljøer. QUINT forsker på undervisningskvalitet i den nordiske grunnskolen.