Arrangementer

Leie av lokaler

UiO leier normalt ikke ut lokaler til eksterne interessenter og tiltak som ikke er knyttet til Universitetets virksomhet.

Bruksregler

Alle som skal bruke UiOs lokaler skal følge disse retningslinjene.

Salg og stands

Alle som ønsker å opprette stands, må ha tillatelse fra Eiendomsavdelingen. Tillatelse gis for et begrenset tidsrom.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.